• DECAPUS® III

    Det fördelaktiga vakuum EKG-systemet
    Den nödvändiga utrustningen för den moderna EKG-mottagningen.
    Läs mer
    DECAPUS® III

VÄLKOMMEN TILL QUICKELS SYSTEMS AB

Quickels Systems AB är ett svenskt utvecklingsbolag, som utvecklar och marknadsför vakuum-EKG i främst Sverige och Europa.

Vakuum-EKG-systemet är utvecklat i nära samarbete med kardiologer, sjukvårdspersonal och tillverkare av EKG-utrustningar under det senaste decenniet.

Mer än 2/3 av de svenska sjukhusen använder ett system utvecklat av Quickels Systems AB, vilket innebär att systemet har cirka 10 000 användare i Sverige. De system Quickels Systems AB utvecklar är unika elektrod-regler-pump-system. Quickelselektroderna är patenterade i Sverige och på de största marknaderna.

Webbdesign av KA Webb & Tryck