QUICKELSELEKTRODER

LÄTT UTBYTBARA HYGIENISKA QUICKELS-ELEKTRODERNA

De patenterade Quickelselektroderna fäster effektivt till patienten, är lätta att byta ut och upprätthåller en hög hygienisk faktor likvärdig med självhäftande elektroder. Den är tillverkad av icke-allergisk material och själva elektroden är en Ag / AgCl-sensor, som uppfyller rekommendationerna i AAMI. Dessa egenskaper gör användning av Decapus® III är jämförbar med användning av adhesiva elektrodsystem.

Den mekaniska designen av Quickelselektroden bevarar hud/elektrod-kontakten extremt stabil och alstrar färre rörelseartefakter, vilket resulterar i en tydlig EKG-kurva, något som inte är möjligt genom användning av konventionella självhäftande elektroder. Detta gör Decapus® III med Quickelselektroder det bästa valet för ett lyckad EKG, särskilt under EKG-stresstester.

PRODUKTDOKUMENT

Webbdesign av KA Webb & Tryck