VISION

Quickels Systems AB utvecklar, uppfinner och marknadsför vakuumelektrodsystem som bygger på en svensk uppfinning och som är marknadsledande världen över. Elektrodsystemet är designat för att underlätta den diagnostiksa processen för såväl patienter som användare.

Webbdesign av KA Webb & Tryck