HISTORIA

QUICKELS SYSTEMS AB

Quickelselektroderna började utvecklas i slutet av 1980-talet inom en del av Astra Tech.

Quickels Systems AB startade sin nuvarande verksamhet år 1999. Quickels har sitt kontor i Stockholm och har idag 5 heltidsanställda. Bolaget ägs av MedCap.

Quickels produkter har funnits på marknaden sedan 1995. Då lanserades produkterna QS100 och QS200. 2002 lanserades produkten Decapus och dess efterföljare Decapus II år 2004. 2008 lanserades produkten Squid. I början av år 2014 började den nya produkten Decapus® III marknadsföras.

Webbdesign av KA Webb & Tryck