KVALITET & MILJÖ

CERTIFIERING

Quickels Systems AB är certifierade enligt ISO13485 och MDD 93/42EEC bilaga 2

KVALITETSPOLICY

För Quickels Systems AB betyder kvalitet att alltid sträva efter att uppfylla våra kunders krav och förväntningar och att värna om människors liv och hälsa.

Vi uppnår detta genom att alla medarbetare har det engagemang och den kompetens som krävs i kontakten med våra kunder och i sitt arbete, samt genom att vidmakthålla ett väl fungerande kvalitetsledningssystem och att uppfylla för vår verksamhet gällande, regulatoriska krav.

KVALITETSMÅL

Våra målområden är:

  1. Leveranssäkerhet till kund
  2. Kundnöjdhet
  3. Servicegrad
  4. Leveranssäkerhet in från leverantörer

MILJÖ

Quickels Systems AB arbetar aktivt med att i utvecklingen se över miljöaspekterna i sina produkter. Vi väljer t ex aktivt ROHS II godkännda komponenter.

Vi uppfyller WEEE direktivet och NFS 2005:10 "föreskrift om förbehandling av elektriska och elektroniska produkter" i samarbete med Hans Andersson Recycling.

I våra lokaler och hos våra underleveranöter tillser vi att system finns för källsortering.

Webbdesign av KA Webb & Tryck